przeprowadzamy konsultacje w zakresie medycyny sportowej


Konsultacje w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kwalifikacja do testów sprawnościowych

Przed pierwszą wizytą należy posiadać aktualne obowiązkowe badania:

 • morfologia
 • ogólne badanie moczu
 • glukoza
 • EKG(możliwość wykonania EKG na miejscu, w trakcie wizyty)

dodatkowo osoby powyżej 35 roku życia:

 • cholesterol całkowity
 • cholesterol LDL
 • cholesterol HDL
 • triglicerydy

Sporty walki od 10 roku życia:

 • konsultacja neurologiczna

Płetwonurkowanie:

 • spirometria

W razie chorób przewlekłych:

 • posiadaną dokumentację od odpowiedniego specjalisty (nadciśnienie - kardiolog, cukrzyca-diabetolog itp.)

Lekarz w trakcie wizyty może zalecić wykonanie innych niezbędnych badań w celu wydania orzeczenia.