fizykoterapia


Wśród nich są:

  • Krioterapia
  • Magnetoterapia
  • Elektroterapia
  • Ultrasonoterapia

Krioterapia polega na schłodzeniu okolic poddawanych rehabilitacji, na skutek czego dochodzi do skurczu naczyń. Następnie dochodzi do fizjologicznego nagłego poszerzenia naczyń, co skutkuje większym przepływem krwi, zwiększa się podaż tlenu oraz składników odżywczych. Przyspiesza to naturalny proces gojenia.

Magnetoterapia z wykorzystaniem zmiennego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości. Stosowana jest w chorobach stawów, zarówno zwyrodnieniowych, jak i zapalnych. Zmniejsza dolegliwości bólowe oraz wspomaga proces gojenia.

Elektroterapia, w której wykorzystujemy impulsy elektryczne o średniej częstotliwości oraz prąd stały. Terapia ta może być elementem leczenia bólu. Wspomaga odprowadzanie płynów ze stawów, przez pobudzenie krążenia w leczonej okolicy.

Ultrasonoterapia, terapia zastosowaniem dźwięków o wysokiej częstotliwości. Stosowana jest celem przyspieszenia komórkowych procesów naprawczych oraz zmniejszania dolegliwości bólowych. Zalecana jest w przykurczach, bólach, w przyspieszaniu regenaracji tkanek miękkich.