przeprowadzamy konsultacje psychologiczne i diagnostykę europsychologiczną


Diagnoza neuropsychologiczna służy ocenie funkcji poznawczych tj. pamięci, uwagi, procesów wzrokowo-przestrzennych, mowy, funkcji wykonawczych.

Osłabienie funkcjonowania poznawczego może być nie tylko skutkiem uszkodzeń mózgu, mikrourazów czy zaburzeń psychicznych, ale też symptomem wielu chorób somatycznych, często pojawiającym się zanim wystąpią objawy kliniczne.

Psycholog, starając się spojrzeć całościowo na pacjenta (uwzględniając wyniki specjalistycznych testów, prób eksperymentalno-klinicznych, stan emocjonalny pacjenta i inne dane) pomaga ustalić przyczynę odczuwanych przez pacjenta trudności. Dane z badania neuropsychologicznego dają wiele informacji o funkcjonowaniu mózgu często nieuchwytnych w standardowym badaniu neurologicznym czy badaniu neuroobrazowym.

Diagnoza neuropsychologiczna jest również użyteczna z zakresie oceny postępu choroby i skuteczności podjętego leczenia. Stanowi punkt wyjścia do zaplanowania terapii neuropsychologicznej (np. terapii afazji czy treningu funkcji poznawczych we wczesnych fazach procesu otępiennego)

Komu rekomenduje się badanie neuropsychologiczne:

  • osobom z zaburzeniami pamięci (diagnostyka MCI- łagodnych zaburzeń poznawczych, choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych) osobom po urazach czaszkowo-mózgowych (po wypadkach komunikacyjnych, nieszczęśliwych upadkach, wypadkach przy pracy, w sportach kontaktowych)
  • osobom po udarach mózgu
  • osobom po operacjach neurochirurgicznych
  • osobom z chorobami neurologicznymi (m.in. stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona)
  • osobom cierpiącym na inne choroby somatyczne (m.in. choroby układu oddechowego, krążenia, choroby autoimmunologiczne, choroby endokrynologiczne, uzależnienia)
  • osobom po ostrych infekcjach wirusowych, po terapiach przeciwnowotworowych, po operacjach kardiochirurgicznych
  • wszystkim, którzy zaniepokojeni są pogorszeniem swojego funkcjonowania poznawczego

Podstawowe badanie neuropsychologiczne trwa ok. 1,5 h. W przypadkach bardziej złożonych może być wskazane pogłębienie diagnostyki i dodatkowe badanie.

Na badanie proszę wziąć okulary, aparat słuchowy (jeśli są używane), dotychczasową dokumentację medyczną (opisy badań neuroobrazowych, opinie psychologiczne). Wskazane jest, by osoby z zaburzeniami pamięci przyszły na wizytę z członkiem rodziny.