przeprowadzamy konsultacje w zakresie kardiologi


KARDIOLOGIA to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami serca i układu krążenia. Kardiolog rozpoznaje wrodzone choroby kardiologiczne oraz przeprowadza badania takie jak EKG, echo serca, echokardiografia.


KARDIOLOG zajmuje się:

 • diagnostyką chorób serca i naczyń krwionośnych, zarówno wrodzonych jak i nabytych,
 • ustalaniem metod leczenia oraz nadzorem nad rehabilitacją pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego,
 • przeprowadzaniem badań z zakresu kardiologii nieinwazyjnej, jak i inwazyjnej,
 • podstawową intensywną opieką medyczną,
 • wspólnie ze specjalistami innych dziedzin medycyny formułowaniem wskazówek mających na celu zwiększenie efektywności leczenia kardiologicznego oraz technik operacyjnych.

Z JAKIMI OBJAWAMI ZGŁOSIĆ SIĘ DO KARDIOLOGA?

 • uczucie gniecenia i ucisku w klatce piersiowej,
 • częste uczucie uderzenia krwi do głowy,
 • zmiany w rytmie serca,
 • duszności, także po wysiłku fizycznym,
 • obrzęki twarzy i kończyn,
 • omdlenia i zasłabnięcia.

JAKIE CHOROBY LECZY LEKARZ KARDIOLOG?

 • choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca),
 • nadciśnienie tętnicze,
 • niewydolność serca,
 • zawał mięśnia sercowego,
 • miażdżyca,
 • dusznica bolesna (dławica piersiowa),
 • zaburzenia rytmu serca,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • wady serca, m.in. niedomykalność zastawki mitralnej, niedomykalność zastawki aortalnej, zwężenie zastawki mitralnej, zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki trójdzielnej, zespół Fallota,
 • tachykardia,
 • bradykardia,
 • kardiomiopatie pierwotne lub wtórne,