zdjęcie rentgenowskie (RTG), jest badaniem diagnostycznym, polegającym na użyciu promieniowania rentgenowskiego przenikającym przez tkanki w różnym stopniu


Badanie rentgenowskie, wbrew powszechnej opinii jest badaniem bezpiecznym. Dawka promieniowania przyjmowana podczas jednego zdjęcia jest ułamkiem dawki, którą przyjmujemy z promieniowaniem atmosfery przez rok.

Diagnostyka obrazowa RTG pozwala nam rozpoznać urazy świeże, jak i przebyte, oraz kontrolować przebieg leczenia, bez konieczności usuwania stabilizacji. Jest nieodzownym elementem rozpoznania urazów w układzie kostnym, ale przydaje się także w diagnostyce zmian w obrębie tkanek miękkich oraz lokalizacji ciał obcych w organizmie.

Przesiewowe badanie kontrolne klatki piersiowej, powinno być wykonywane co dwa lata. Pozwala to wcześnie wykryć ewentualne zmiany.