14 listopada 2022
Badanie USG szyi kobiety

Diagnostyka obrazowa w badaniu ortopedycznym – RTG, USG, MRI, TK