Pracuje w SPSK2 Szczecin w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii. Jest kierownikiem Aortic Teamu oraz Zintegrowanego Bloku Operacyjnego (ZBO) SPSK2. Współpracuje z Zakładem Radiologii Zabiegowej oraz Kliniką Kardiochirurgii.

Zajmuje się leczeniem chorób aorty (tętniaki i rozwarstwienia). Kieruje multidyscyplinarnym zespołem (Aortic Team) wykonującym zaawansowane i kompleksowe zabiegi wewnątrznaczyniowe z zastosowaniem najnowszych dostępnych technologii (stent-grafty branchowe, fenestrowe i modyfikowane) na łuku aorty i aorcie piersiowo-brzusznej i podnerkowej. Jeśli to możliwe preferuje chirurgię małoinwazyjną i w pełni przezskórny (czyli bez cięcia) dostęp naczyniowy. Więcej informacji na stronach: https://spsk2-szczecin.pl/page/1603 oraz https://www.aortic.team/

Zajmuje się też leczeniem chirurgicznym, hybrydowym i wewnątrznaczyniowym niedokrwienia kończyn dolnych z włączeniem najtrudniejszych przypadków przekraczających możliwości klasycznej radiologii zabiegowej.

W ramach prywatnej konsultacji oferuje, ocenę badań obrazowych, kwalifikację do zabiegu i planuje całą ścieżkę postepowania. Ścieżka ta będzie nadzorowana przez koordynatora pozostającego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Co zapewni uzyskanie informacji o terminie zabiegu, kontrolę odległą oraz szybki dostępu do specjalisty w razie konieczności leczenia ewentualnych powikłań.

Nie konsultuje i nie zajmuje się leczeniem żylaków, pajączków, przepuklin, żylaków odbytu, leczeniem ran, innych zabiegów kosmetycznych lub chirurgicznych zabiegów nienaczyniowych.

Rejestracja wizyty prywatnej możliwa bezpośrednio telefonicznie pod numerem 531509090


powrót