Wykształcenie

  • 1997-2003 - absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
  • 2003-2004 - staż podyplomowy
  • 2005-2011 - Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie (staż specjalizacyjny)

Przebieg zatrudnienia

  • 2004-2011 - Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie (staż specjalizacyjny)
  • od 2012 - Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie (specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu)

Zainteresowanie zawodowe

  • Moje główne zainteresowania to problemy zdrowotne związane ze stawem biodrowego, kolanowym oraz stopą.

Szkolenia

  • Staże i kursy z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.


powrót