Paweł Wańkowicz, dr n. med., specjalista neurolog, dotychczas związany z Katedrą i Kliniką Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wykładowca w ramach programu polskiego i anglojęzycznego.
Obecnie pełni funkcję adiunkta PUM. Jest autorem wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prowadzi stałą rubrykę w Polskim Przeglądzie Neurologicznym.
Współpracuje z europejskimi i amerykańskimi ośrodkami naukowo-badawczymi. W praktyce zawodowej zajmuje się chorobami układu nerwowego jak również schorzeniami z pogranicza neurologii i innych dziedzin medycyny.
Służy profesjonalną pomocą w zakresie:

  • Wczesna diagnostyka choroby Alzheimera oraz innych zespołów otępiennych
  • Pierwotna i wtórna profilaktyka udaru mózgu
  • Stwardnienie rozsiane
  • Zaburzenia neurologiczne w przebiegu chorób autoimmulogicznych
  • Choroby neurodegeneracyjne
  • Neuroonkologia
  • Zespoły bólowe głowy i twarzy
  • Zespoły bólowe kręgosłupa
  • Stany po urazach czaszkowo-mózgowych

powrót