W 1998 roku ukończyłem z wyróżnieniem Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2003 roku zdobyłem stopień doktora nauk medycznych. Posiadam specjalizację z chirurgii ogólnej oraz Europejską Specjalizację z chirurgii ręki (FESSH Hand Diploma, EBHS). Pracowałem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 2018 roku pracuję w Klinikce Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki Pomorskigo Uniwersytetu Medyczngo.

Zajmuję się leczeniem rekonstrukcyjnym i mikrochirurgicznym urazów kończyny górnej, a także wadami wrodzony kończyny górnej. Specjalizuję się w artroskopii nadgarstka, którą jako pierwszy w Polsce zacząłem wykonywać już w 2003 roku.

Od początku mojej pracy zawodowej staram się podnosić moje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w zjazdach, kursach specjalistycznych oraz stażach mi.in. w USA, Indiach i Anglii. Jestem trenerem Fundacji AO,  wykładowcą międzynarodowym  fundacji IBRA. Jestem jednym z 45 członków EBHS (Europejska Rada Chirurgów Ręki) przeprowadzającej europejskie egzaminy specjalizacyjne dla kandydatów na chirurgów ręki.

powrót