Ukończyłem studia medyczne na wydziale lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 2008 roku. 

Doświadczenie zawodowe uzyskałem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej SPSK1 PUM w Szczecinie, w której pracuję do tej pory. Pracę na oddziale chirurgicznym łączę z pracą jako nauczyciel akademicki.

W 2014 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych, a w 2016 roku tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. 

Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej.

Na codzień zajmuje się chirurgią jamy brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów onkologicznych, małoinwazyjnych (wykonywanych techniką laparoskopową) oraz chirurgii bariatrycznej.


powrót