Zespół

dr n . med. Paweł Wańkowicz

specjalista neurologii

Paweł Wańkowicz, dr n. med., specjalista neurolog, dotychczas związany z Katedrą i Kliniką Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wykładowca w ramach programu polskiego i anglojęzycznego.

Obecnie pełni funkcję adiunkta PUM. Jest autorem wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prowadzi stałą rubrykę w Polskim Przeglądzie Neurologicznym.

Współpracuje z europejskimi i amerykańskimi ośrodkami naukowo-badawczymi.
W praktyce zawodowej zajmuje się chorobami układu nerwowego jak również schorzeniami z pogranicza neurologii i innych dziedzin medycyny.

Służy profesjonalną pomocą w zakresie:

➤ Wczesna diagnostyka choroby Alzheimera oraz innych zespołów otępiennych
➤ Pierwotna i wtórna profilaktyka udaru mózgu
➤ Stwardnienie rozsiane
➤ Zaburzenia neurologiczne w przebiegu chorób autoimmulogicznych
➤ Choroby neurodegeneracyjne
➤ Neuroonkologia
➤ Zespoły bólowe głowy i twarzy
➤ Zespoły bólowe kręgosłupa
➤ Stany po urazach czaszkowo-mózgowych