Zespół

l

dr n . med. Paweł Wańkowicz

specjalista neurologii

Jestem absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień pracuję w Katedrze i Klinice Neurologii PUM w Szczecinie.

W roku 2015 r. uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii oraz stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Identyfikacja tkankowo specyficznych komórek macierzystych w glejakach wielopostaciowych – nowe spojrzenie na patogenezę”. Prowadzę również działalność naukowo-dydaktyczną jako adiunkt na Wydziale Lekarskim PUM oraz Wydziale Anglojęzycznym.

Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych.

Jako lekarz przywiązuję szczególną wagę do kontaktu z pacjentem i jego rodziną, co wraz z merytorycznym podejściem do choroby, stanowi moim zdaniem podstawę udzielenia profesjonalnej pomocy.