Zespół

l

Małgorzata Wańkowicz

Psycholog

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończyłam studia z zakresu logopedii na Uniwersytecie Szczecińskim.

Zajmuję się diagnostyką neuropsychologiczną oraz prowadzę konsultacje psychologiczne.