Badania krwi

Badania krwi

Badanie krwi jest bardzo dobrym narzędziem diagnostycznym, które pomaga w rozpoznaniu wielu chorób oraz pozwala na ocenę procesu leczenia. Krew możemy, a wręcz powinniśmy badać też profilaktycznie. Będziemy w stanie wcześniej wykryć ewentualne procesy chorobowe, zachodzące w organizmie.

Pobranie krwi do badania, trwa bardzo krótko, a wyniki samej analizy, niejednokrotnie są niezbędne do postawienia poprawnej diagnozy. Gdy już rozpoczął się proces leczenia, kontrola wartości elementów morfotycznych (np. erytrocytów, leukocytów, trombocytów), może być wskaźnikiem skuteczności leczenia.

Oznaczamy nie tylko krwinki, ale wszystkie składniki krwi. Wiele z nim może być wykładnikiem chorób narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, trzustka.

Czynniki krzepnięcia będą niezbędne przy przygotowaniu pacjenta do zabiegu, ale także do kontroli leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu, jak i w przewlekłych chorobach.

Najczęstszym badaniem, z którym kojarzona jest analiza krwi, jest analiza stężenia glukozy we krwi (glikemii). Badanie można wykonać z krwi włośniczkowej (np. nakłuwając palec), lub żylnej. Diagnostyka przesiewowe w kierunku cukrzycy jest jednym z badań, wykorzystujących wyżej wspomnianą analizę. W przypadku diabetyka, u którego chcemy sprawdzić skuteczność leczenia w dłuższym czasie, możemy określić procent hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Odsetek ten nie powinien przekraczać 7% u osoby chorej (w przypadku, krótkiego trwania choroby, lub ciąży staramy się osiągać wartości niższe), a 5% u osoby zdrowej.

Przeprowadzamy pełną diagnostykę krwi. Zarówno przedzabiegowo, jak i kontrolnie.

 

galeria zdjęć

Cennik

Badania krwi

 • Hematologia
 • Koagulologia
 • Chemia kliniczna
 • Diagnostyka infekcji
 • Diagnostyka hormonalna
 • Markery nowotworowe
 • Serologia
 • Zaawansowany monitoring cukrzycy
 • Diagnostyka anemii
 • Autoimmunologia
 • Diagnostyka osteoporozy
 • Monitorowanie stężenia leków